Wowowee Questions and Answers


Q: “Kung ang light ay ilaw, ano naman ang lightning?” A: “Umiilaw!”
Q: “Kung vegetarian ang tawag sa kumakain ng gulay, ano ang tawag sa kumakain ng tao? A: “Humanitarian?”
Q: “Sina Michael at Raphael ay mga.” A: “Ninja?”
Q: “Ano ang karaniwang kasunod ng kidlat?” A: “Sunog!”
Q: “Ang mga Hindu ay galing sa aling bansa?” A: “Hindunesia?”
Q: “Anong hayop si King Kong?” A: “Pagong!”
Q: “Saang bansa matatagpuan ang mga Canadians?” A: “Canadia!”
Q: “Kumpletuhin – Little Red.” A: “Ribbon!”
Q: “Anong oras kadalasang pinapatay ang TV?” A: “Pag balita?”
Q: “Ano ang tawag mo sa anak ng taong grasa?” A: “Baby oil?”
Q: “Saan karaniwang ginagawa ang mga sweets na ginagamit sa halu-halo?” A: “Sweetserland?”
Q: “Sinong higanteng G ang tinalo ni David?” A: “Godzilla?”
Q: “Anong S ang tawag sa duktor nag nago-opera?” A: “Sadista?”
Q: “____ is the best policy.” A: “Ice tea?”
Q: “Fill in the blanks – Beauty is in the eye of the ____.” A: “Tiger?”
Q: “Ano ang kinakain ng monkey-eating eagle?” A: “Saging!”
Q: “Kung ang suka ay vinegar, ano naman ang Inggles ng toyo?” A: “Baliw!”
Q: “Anong tawag mo sa kapatid ng nanay mo?” A: “Kamag-anak!”
Q: “Saan nakukuha ang sakit na AIDS?” A: “Sa motel?”
Q: “Kung ang H2O ay water, ano naman ang CO2?” A: “Cold water!”
Q: “Sinong cartoon character ang sumisigaw ng yabba dabba doo?” A: “Si scooby dooby doo?”
Q: “Ano ang tawag mo sa taong isa lang ang mata?” A: “Abnormal!”

Ano Ang Masasabi Mo?