Bakit Kailangan Nguyain ang Pagkain


Teacher: Class, bakit kailangan natin nguyain ang pagkain?

Juan: Ma’am kapag hindi natin ngunguyain magbabara ng bibig.

Ano Ang Masasabi Mo?